Falu lasarett, Ny vårdbyggnad, konstnärer för patientrumskonst utsedda

Nästan 170 konstnärer har skickat in sin intresseanmälan inom föreskriven tid. Stort tack till er alla för visat engagemang och intresse! Efter noggrann utvärdering i Bedömningsgruppen, och i enlighet med förutsättningarna i förfrågan, kommer nedanstående fem konstnärer nu att erbjudas lämna förslag och anbud på genomförande / leverans:
Cecilia Enberg, Hägersten
Magdolna Szabo, Malmö
Marie Palmgren, Mölndal
Kia Kullander, Falun samt
Kerstin Neij, Täby

/Landstingsfastigheter Dalarna


  Tillbaka  Upp Skriv ut
Landstingsfastigheter Dalarna, Box 712, 791 29 Falun, Besöksadress: Kristinegatan 3, Tel: 023-49 06 10, Fax: 023-49 06 20